Skip to main content

Band structure of ZnO from resonant x-ray emission spectroscopy

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Arxiv.org
by S. Naik; T. Dotani; Y. Terada; M. Nakajima; T. Mihara; M. Suzuki; K. Makishima; K. Sudoh; S. Kitamoto; F. Nagase; T. Enoto; H. Takahashi
texts
eye 26
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/0710.0961v1
Arxiv.org
by J. -U. Ness; J. H. M. M. Schmitt; S. J. Wolk; K. Dennerl; V. Burwitz
texts
eye 57
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/astro-ph/0401270v1
Arxiv.org
by Jun-ichi Igarashi; Tatsuya Nagao
texts
eye 29
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/cond-mat/0204515v1
Arxiv.org
by A. J. Achkar; T. Z. Regier; E. J. Monkman; K. M. Shen; D. G. Hawthorn
texts
eye 38
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/1104.0259v2
Arxiv.org
by Paolo Tozzi
texts
eye 41
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/0708.0535v1
Arxiv.org
by György Vankó; Frank M. F. de Groot; Simo Huotari; R. J. Cava; Thomas Lorenz; M. Reuther
texts
eye 66
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/0802.2744v1
Arxiv.org
by I. S. Elfimov; N. A. Skorikov; V. I. Anisimov; G. A. Sawatzky
texts
eye 99
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/cond-mat/0107546v1
Arxiv.org
by Yoshiaki Hyodo; Masahiro Tsujimoto; Kenji Hamaguchi; Katsuji Koyama; Shunji Kitamoto; Yoshitomo Maeda; Yohko Tsuboi; Yuichiro Ezoe
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/0707.4074v2
Arxiv.org
by M. Taguchi; P. Kruger; J. C. Parlebas; A. Kotani
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/cond-mat/0509805v1
Arxiv.org
by M. V. Yablonskikh; Yu. M. Yarmoshenko; I. V. Solovyev; L. Gridneva; T. Schmitt; M. Magnuson; L. -C. Duda; E. Z. Kurmaev; J. Nordgren
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/cond-mat/0203169v1